PROJEKT "GPR - KUŹNIA TALENTÓW"

RECYKLING + EDUKACJA

 
REC EDU LOGO
 
W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami recyklingu i placówkami
oświatowymi powiatu przeworskiego, którego jesteśmy sygnatariuszem, oraz przy wsparciu
lokalnej administracji ruszył projekt edukacji pro-ekologicznej naszych dzieci i młodzież.
Zapraszamy wszystkich, którym nieobojętny jest los środowiska naturalnego do współpracy
w ramach tego Projektu (ma on formułę otwartą) – będziemy wdzięczni za każdą propozycję
partnerstwa a o kolejnych sukcesach Projektu będziemy informować na bieżąco.
 
 
 
2021  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o